FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

BeCare magazine

BeCare informeert hun publiek over de kwaliteitsverbeteringsinitiatieven van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg middels een online magazine. Maglr Studio heeft vooraf gedefinieerde sjablonen gemaakt die het FOD gebruikt om elke editie op een efficiente en snelle manier te creëren en publiceren.

Type:
Bureau:
Product:

Online magazine
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Block

Bekijk publicatie